Skip to content

Fokus på Hållbarhet

Under 2022 så har tryckeriet utöver miljöcertifieringar vart med i framtagandet utav det hållbara spelet ”Klivet” tillsammans med bla. Tillväxt Gotland. & Gotland garbage.