Skip to content

Kompetensutveckling

Vi har under 2022 utbildat oss för att bredda våra kunskaper i tryckeriet och nyrekryterat för att kunna erbjuda digitala tjänster så som websidor och videoproduktion framöver.